Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Hier vindt u een compilatie van de centrale

Projectresultaten van de Wadden-Agenda

INTERREG V A-Projekt Wadden-Agenda 2.0

Het doel van het project is het duurzaam beschermen en ontwikkelen van dit wereldwijd unieke natuurgebied en het op innovatieve wijze bevorderen van het bewustzijn van de bijzondere waarde van de Waddenzee. Dit is gericht op het toerisme. Centraal in 'Wadden-Agenda 2.0' staat het zodanig ontwikkelen en sturen van het toerisme dat de Waddenzee duurzaam beschermd en op natuurvriendelijke wijze toegankelijk is.

Projectpartners

Aan de projectpartners horen de Stichting Merk Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e. V., Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Die Nordsee GmbH en als leidende partner de Ostfriesland Tourismus GmbH.

Projectregion

Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust van de provincies Fryslân en Groningen via Oost-Friesland tot aan de Wezer aan Duitse zijde en omvat ook het maritieme binnenland, bestaande uit de volgende zes projectpartners Ostfriesland Tourism GmbH, De Nordsee GmbH, Marketing Groningen, Merk Fryslân, Bestuursorgaan Waddenzee Nationaal Park Nedersaksen en de Internationale Dollard Route e. V.

Overzicht van de takenpakketten

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval in het kader van de nieuwe Europese strategie voor plastic.

Duurzaam eventmanagement

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Burgerparticipatie

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, met name het delen van goede Nederlandse oplossingen met de Duitse zijde.

Vermindering van lichtvervuiling

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Typisch Waddenzee

Verbinding van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Verbinding van natuur en cultuur

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.

Smart Waddenzee

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep, met name het delen van goede Duitse oplossingen met de Nederlandse zijde.

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Duurzame mobiliteit
Bevordering

Het project "Waddenagenda" wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems-Dollart-Regio (EDR).

Wadden-Agenda

Doel van het project is het grensoverschrijdend ontwikkelen en realiseren van een nieuw, duurzaam toerisme dat gericht is op het behouden en beschermen van het ecosysteem Waddenzee.

Tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2019 hebben de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan het grensoverschrijdend coördineren en realiseren van vier werkpakketten:

(1) Stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee;

(2) Kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee;

(3) Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee;

(4) Communicatie van het aanbod in de regio en daarbuiten.

Hier vindt u meer informatie en een overzicht van de centrale projectresultaten.