Hauptinhalt der Seite anspringen
Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Hier vindt u een compilatie van de centraleProjectresultaten van de Wadden-Agenda

INTERREG V A-Projekt Wadden-Agenda 2.0

Het doel van het project is het duurzaam beschermen en ontwikkelen van dit wereldwijd unieke natuurgebied en het op innovatieve wijze bevorderen van het bewustzijn van de bijzondere waarde van de Waddenzee. Dit is gericht op het toerisme. Centraal in 'Wadden-Agenda 2.0' staat het zodanig ontwikkelen en sturen van het toerisme dat de Waddenzee duurzaam beschermd en op natuurvriendelijke wijze toegankelijk is.

Projectpartners

Aan de projectpartners horen de Stichting Merk Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e. V., Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Die Nordsee GmbH en als leidende partner de Ostfriesland Tourismus GmbH.

Projectregion

Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust van de provincies Fryslân en Groningen via Oost-Friesland tot aan de Wezer aan Duitse zijde en omvat ook het maritieme binnenland, bestaande uit de volgende zes projectpartners Ostfriesland Tourism GmbH, De Nordsee GmbH, Marketing Groningen, Merk Fryslân, Bestuursorgaan Waddenzee Nationaal Park Nedersaksen en de Internationale Dollard Route e. V.

Projectinformatie


project duur: 22.10.2018 - 30.06.2022

financiering: 1.697.502,45 €

Tussentijds verslag

Tussentijds verslag

Eind 2018 kreeg de projectgroep van het grensoverschrijdende INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’ officieel goedkeuring voor voortzetting van het project ’Wadden-Agenda 2.0’. Het ambitieuze project wordt gesteund met 1,7 miljoen euro en duurt tot medio 2022. Doel van het project is het verminderen van de milieubelasting en het bevorderen van een duurzaam en respectvol toerisme in UNESCO-werelderfgoed Waddenzee, om dit unieke natuurgebied te behouden en te beschermen.

Inmiddels loopt het project ruim een jaar – een goed moment om u te informeren over de stand van zaken en een tussentijdse conclusie te trekken. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit verslag over de eerste resultaten van ons interessante en boeiende project!

Hartelijke groet,

de projectpartners van de Wadden-Agenda

Lezen

Overzicht van de takenpakketten

Duurzaam eventmanagement

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval in het kader van de nieuwe Europese strategie voor plastic.

Meer lezen

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Meer lezen

Vermindering van lichtvervuiling

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, met name het delen van goede Nederlandse oplossingen met de Duitse zijde.

Meer lezen

Typisch Waddenzee

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Meer lezen

Verbinding van natuur en cultuur

Verbinding van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Meer lezen

Smart Waddenzee

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.

Meer lezen

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep, met name het delen van goede Duitse oplossingen met de Nederlandse zijde.

Meer lezen

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Meer lezen

Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Het werkpakket bevat alle informatie over externe communicatie. Hier vindt u actuele persberichten, informatie over het kick-off evenement en actuele nieuwsbrieven.

  Meer lezen

 

Data: evenementen, workshops en scholingen

10. Weltnaturerbeforum am 19. November 2019

auf dem Kunze-Hof in Stadland / Anmeldung bis zum 11. November 2019 bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

Welterbe-Gebutstag vom 26.-29.06.2020 (DE)

Angebote und Aktivitäten an der gesamten Küste und auf den Inseln

Dag van het Wad vom 27.-28.06.2020 (NL)

Angebote und Aktivitäten an der gesamten Küste und auf den Inseln

Bevordering

Het project "Waddenagenda" wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems-Dollart-Regio (EDR).

Wadden-Agenda

Doel van het project is het grensoverschrijdend ontwikkelen en realiseren van een nieuw, duurzaam toerisme dat gericht is op het behouden en beschermen van het ecosysteem Waddenzee.

Tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2019 hebben de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan het grensoverschrijdend coördineren en realiseren van vier werkpakketten:

(1) Stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee;

(2) Kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee;

(3) Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee;

(4) Communicatie van het aanbod in de regio en daarbuiten.

Hier vindt u meer informatie en een overzicht van de centrale projectresultaten.

Contact

Ostfriesland Tourismus GmbH

Contactpersoon: Caroline Pupelis
Contactpersoon: Oliver Knagge
Ledastraße 10
26789 Leer

Tel: +49 (0) 49 1 / 91 96 96 60
Fax: +49 (0) 49 1 / 91 96 96 65
E-Mailwattenmeer(at)ostfriesland.travel
Internetwww.wadden-route.nl