Hauptinhalt der Seite anspringen
Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Duurzaam toerisme in de bestemming werelderfgoed Waddenzee
Hier vindt u een compilatie van de centraleProjectresultaten van de Wadden-Agenda (1)

INTERREG V A-Projekt Wadden-Agenda 2.0

Het doel van het project is het duurzaam beschermen en ontwikkelen van dit wereldwijd unieke natuurgebied en het op innovatieve wijze bevorderen van het bewustzijn van de bijzondere waarde van de Waddenzee. Dit is gericht op het toerisme. Centraal in 'Wadden-Agenda 2.0' staat het zodanig ontwikkelen en sturen van het toerisme dat de Waddenzee duurzaam beschermd en op natuurvriendelijke wijze toegankelijk is.

Projectpartners

Aan de projectpartners horen de Stichting Merk Fryslân, Marketing Groningen, Internationale Dollard Route e. V., Die Nordsee GmbH, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer en als leidende partner de Ostfriesland Tourismus GmbH.

Projectregion

Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust van de provincies Fryslân en Groningen via Oost-Friesland tot aan de Wezer aan Duitse zijde en omvat ook het maritieme binnenland, bestaande uit de volgende zes projectpartners Ostfriesland Tourism GmbH, De Nordsee GmbH, Marketing Groningen, Merk Fryslân, Bestuursorgaan Waddenzee Nationaal Park Nedersaksen en de Internationale Dollard Route e. V.

Der Sonnenuntergang spiegelt sich im Wattboden in Ostfriesland

Projectinformatie


Project duur: 22.10.2018 - 30.06.2022

Financiering: 1.697.502,45 €

Slotevenement Wadden Agenda 2.0

Slotevenement Wadden Agenda 2.0

Live vanuit de Rabo Studio in Forum Groningen vond 10.02.2022 het digitale slotevenement plaats van het grensoverschrijdende INTERREG V A project "Wadden Agenda 2.0", gemodereerd door de bekende Nederlandse presentatrice Femke Wolthuis. Ongeveer 100 Duitse en Nederlandse belanghebbenden uit de politiek, het bestuur, het toerisme en het natuurbehoud namen online deel aan het evenement. De projectgemeenschap presenteerde de resultaten en maatregelen van de afgelopen projectperiode van meer dan drie jaar.

Sltoevenement Wadden Agenda

Eine Frau sitzt im Sonnenuntergang im Watt auf der Insel Norderney

Eindrapport (3) 2022

De Waddenagenda 2.0 viert drie jaar van grensoverschrijdende samenwerking en maakt in het eindrapport een succesvolle balans op.

Eindrapport Wadden Agenda 2.0

Tussentijds verslag (2) 2020

Tussentijds verslag (2) 2020

"Wij werken samen" kreeg voor het grensoverschrijdende project in 2020 een geheel nieuwe betekenis in het licht van de uitdagingen die de Coronapandemie met zich meebracht. In de loop van het jaar moest de projectgemeenschap meermaals van het oorspronkelijk geplande pad afwijken en nieuwe strategieën ontwikkelen. Met het tussentijds verslag van 2020 willen wij u graag een blik achter de schermen van ons projectwerk gunnen.

Lezen

Tussentijds verslag (1) 2019

Tussentijds verslag (1) 2019

Na iets meer dan een jaar te hebben gelopen, trekt de projectgemeenschap een tussenconclusie en informeert over de stand van zaken vanaf 2019. Als u op de knop klikt, krijgt u spannende en interessante inzichten in de resultaten van het projectwerk vanaf 2019.

Lezen

Overzicht van de werkpakketten

Duurzaam eventmanagement

Duurzaam eventmanagement

Op tal van evenementen in de natuur werd duidelijk dat milieuthema's zoals het vermijden van afval, het afzien van of alternatieven voor wegwerpservies, enz. bij veel organisatoren nog niet in hun volle omvang aanwezig zijn en altijd een punt van discussie zijn. Om gebeurtenissen in en rond het Werelderfgoedgebied niet algemeen af te wijzen, worden er binnen de Waddenagenda 2.0 perspectieven en benaderingen voor een duurzamere ontwikkeling van evenementen ontwikkeld.

Meer lezen

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

De Waddenzee staat al meer dan een generatie lang onder bescherming en het behoud ervan is internationaal nog eens onderstreept met de aanwijzing als UNESCO-wereldnatuurerfgoed. De bescherming van dit unieke leefgebied kan alleen slagen op de lange termijn als het wordt gesteund door de maatschappij. Het doel van de maatregel is het bewustzijn van het werelderfgoed en de bescherming ervan bij de plaatselijke bevolking en de gasten in het projectgebied te ontwikkelen, dit bewustzijn te vergroten door middel van activiteiten en hen nauwer bij het project te betrekken.

Meer lezen

Vermindering van lichtvervuiling

Vermindering van lichtvervuiling

Naast de momenteel intensief besproken vervuiling en vervuiling van de oceanen wordt ook de lichtvervuiling een steeds groter probleem. Fel verlichte haven- en industriële voorzieningen, positielichten van windmolens, toeristische voorzieningen en gebouwen zijn slechts enkele voorbeelden. Hierdoor worden plaatsen met volledige duisternis, die bijvoorbeeld 's nachts een ongestoord zicht op de sterrenhemel mogelijk maken, steeds zeldzamer.

Meer lezen

Detailblick auf einen Queller auf dem Wattboden

Typisch Waddenzee

Binnen het werkpakket moet de Waddenzee tastbaar worden gemaakt door een authentiek, innovatief en duurzaam aanbod. U vindt alle acties die tot nu toe zijn uitgevoerd op "Lees meer". De website wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe acties. Tot nu toe is de social media serie "The 7 Watt Wonders" geïmplementeerd, die u kunt delen op uw social media kanalen.

Meer lezen

Hinweisschild auf die Ruhezone im Nationalpark Wattenmeer

Verbinding van natuur en cultuur

Voor een gerichte, internationale benadering van gasten en de lokale bevolking in de Waddenzee is professioneel voorbereide, moderne informatie en strenge communicatie- en beeldtaal nodig. De informatie over de Waddenzee moet voor alle deelnemende bedrijven en instellingen per medium worden voorbereid. Moderne marketingmethoden worden gebruikt om dit te ondersteunen.

Meer lezen

Smart Waddenzee

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.

Meer lezen

Frau fährt mit dem Strandmobil über den Strand von Langeoog

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Als onderdeel van het werkpakket wordt een overzichtskaart van het projectgebied gepubliceerd, waarin de subregio's binnen het projectgebied in eenvoudige taal worden gepresenteerd (publicatiedatum 2020). Daarnaast zijn er in het kader van de maatregel korte video's gemaakt waarin verschillende thematische complexen op de Waddenzee in gebarentaal worden gepresenteerd. De video's zijn te vinden onder "Lees meer". U bent van harte welkom om ze te delen op uw social media kanalen.

Meer lezen

Ein Fußabdruck im Wattboden vom Wattenmeer

Duurzame mobiliteit

De aanspraak op duurzaamheid moet voor de gast gegarandeerd zijn, zowel op het gebied van reizen als op het gebied van mobiliteit binnen de werelderfgoedregio. De mogelijkheid van duurzame mobiliteit binnen het vakantiegebied is een essentieel aanbod voor het werelderfgoedgebied Waddenzee. Individuele mobiliteitsaanbiedingen zijn aan beide zijden van de grens beschikbaar. Vanuit het oogpunt van toerisme en natuurbehoud ontbreekt het echter aan een optimaal netwerk van bestaande vervoerssystemen en -infrastructuur, inclusief infrastructuurvoorzieningen voor e-mobiliteit.

Meer lezen

Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Naast de communicatie naar de gasten en de lokale bevolking, die sowieso met veel maatregelen/acties direct worden aangesproken, omvatten de activiteiten van de Waddenagenda 2.0 ook diverse public relations activiteiten, waaronder een multimediale visualisatie op een microsite en persberichten in diverse media en portalen.

  Meer lezen

 

Watt voor een jaar!

Op 26 juni 2009 werd de Waddenzee erkend als werelderfgoed vanwege haar bijzondere universele waarde. Wij willen deze bijzondere erkenning in herinnering brengen en de aandacht vestigen op dit fascinerende natuurgebied.

Bekijk de video

 

Watt voor een jaar!

Op 26 juni 2009 werd de Waddenzee erkend als werelderfgoed vanwege haar bijzondere universele waarde. Wij willen deze bijzondere erkenning in herinnering brengen en de aandacht vestigen op dit fascinerende natuurgebied.

Bekijk de video

 

Watt voor een jaar!

Op 26 juni 2009 werd de Waddenzee erkend als werelderfgoed vanwege haar bijzondere universele waarde. Wij willen deze bijzondere erkenning in herinnering brengen en de aandacht vestigen op dit fascinerende natuurgebied.

Bekijk de video

 

Watt voor een jaar!

Op 26 juni 2009 werd de Waddenzee erkend als werelderfgoed vanwege haar bijzondere universele waarde. Wij willen deze bijzondere erkenning in herinnering brengen en de aandacht vestigen op dit fascinerende natuurgebied.

Bekijk de video

 

Bevordering

Het project "Waddenagenda" wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems-Dollart-Regio (EDR).

Blick auf den Wattboden am Wattenmeer in Ostfriesland

Wadden-Agenda

Doel van het project is het grensoverschrijdend ontwikkelen en realiseren van een nieuw, duurzaam toerisme dat gericht is op het behouden en beschermen van het ecosysteem Waddenzee.

Tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2019 hebben de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan het grensoverschrijdend coördineren en realiseren van vier werkpakketten:

(1) Stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee;

(2) Kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee;

(3) Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee;

(4) Communicatie van het aanbod in de regio en daarbuiten.

Hier vindt u meer informatie en een overzicht van de centrale projectresultaten.

Eine Möwe fliegt am Himmel über dem Wattenmeer

Contact

Ostfriesland Tourismus GmbH

Contactpersoon: Caroline Pupelis
Contactpersoon: Oliver Knagge
Ledastraße 10
26789 Leer

Duitsland

Tel: +49 (0) 49 1 / 91 96 96 60
Fax: +49 (0) 49 1 / 91 96 96 65
E-Mailwattenmeer(at)ostfriesland.travel
Internetwww.wadden-agenda.nl