Hauptinhalt der Seite anspringen
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Burgerparticipatie

Inhoud van het werkpakket

Al meer dan een generatie lang is de Waddenzee beschermd gebied. Het feit dat UNESCO de Waddenzee als werelderfgoed heeft erkend, onderstreept het internationale belang ervan. Bescherming van dit unieke natuurgebied is alleen mogelijk als er een breed maatschappelijk draagvlak voor bestaat. De maatregelen uit het eerste ‘Wadden-Agenda’-project hebben duidelijk gemaakt dat er bij de lokale bevolking en bij bezoekers belangstelling bestaat om zich in te zetten voor de bescherming van de Waddenzee, mits men zich bewust is of wordt gemaakt van de bijzondere waarde van natuur en landschap. Het doel van dit takenpakket is om het bewustzijn van en het engagement voor het werelderfgoed en de bescherming ervan bij de lokale bevolking en bij bezoekers in het projectgebied te stimuleren en te versterken door middel van speciale acties.

Projectcoördinator

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven, Duitsland
Tel +49 (0) 44 21 / 911 0
E-Mailpoststelle(at)nlpv-wattenmeeer.niedersachsen.de
Internet www.nationalpark-wattenmeer.de

 

Stand van zaken burgerparticipatie

De voorbereiding van dit werkpakket bestond uit het inventariseren van mogelijke doelgroepen, randvoorwaarden en succesfactoren. Ondanks de corona-pandemie hebben er veel activiteiten plaatsgevonden en heeft dit werkpakket goede vorderingen gemaakt. 

Vrijwilligerswerk door mensen met een beperking op Wangerooge

Als onderdeel van het werkpakket heeft een werkgroep van de sociale werkplaats Bodelschwinghschen Stiftung Bethel uit Bielefeld vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van natuurbescherming. Dit natuurbeschermingsproject vond plaats van 23 t/m 28 augustus 2020 op Wangerooge. Het is een goed voorbeeld van een project waarbij mensen met een beperking toegang krijgen tot Werelderfgoed Waddenzee en tegelijkertijd betrokken worden bij de bescherming en het behoud ervan.

Beschermheerschap Plastik-Aktions-Woche

Het voorkomen van plastic  afval is een belangrijke maatregel om het zeeleven te beschermen. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van ‘Wadden-Agenda 2.0’. Daarom heeft de ‘Wadden-Agenda 2.0’-projectgroep het beschermheerschap van de Plastik-Aktions-Woche op zich genomen. Deze actieweek vond plaats van 14 t/m 19 september 2020 in de districten Wittmund en Friesland. Tijdens de diverse evenementen zijn nieuwe strategische contacten geknoopt voor ‘Wadden-Agenda 2.0’.

Marketingcampagne over burgerparticipatie

Nederlandse projectpartners hebben een marketingcampagne over burgerparticipatie ontwikkeld met als doel het vergroten van de belangstelling en de bereidheid voor vrijwilligerswerk in het Waddengebied. Hiertoe is een landingpage ontwikkeld met alle activiteiten en acties op het gebied van natuurbescherming, overzichtelijk gebundeld en gepresenteerd. Op deze manier krijgen zowel de lokale bevolking als bezoekers een compleet beeld van alle activiteiten en acties, inclusief de data en mogelijkheden tot deelname. Vanwege de corona-pandemie gaat deze landingpage pas online zodra activiteiten en acties ter plaatse mogelijk zijn.

Workshop

Op 16 november 2020 vond er een online-workshop plaats met de titel ‘Van idee naar meedoen: stimulans  voor burgerparticipatie in en voor Waddenzee Werelderfgoed’. Aanleiding voor deze workshop waren de  mogelijke aanknopingspunten om samen te werken die van tevoren waren vastgesteld. De workshop werd verzorgd samen met de werkgroep voor de evaluatie van de wedstrijd ‘Sustainable Tourism Destinations’. Deze wedstrijd was georganiseerd door het Duitse Ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) en het Bundesamt für Umwelt. Het doel van de workshop was  uitdagingen te identificeren en mogelijkheden te verkennen om burgerparticipatie vorm te geven en het netwerk van toeristische dienstverleners te ondersteunen. Uitgenodigd waren medewerkers en vrijwilligers van initiatieven en instellingen die vrijwilligers betrekken bij hun werkzaamheden of evenementen en die zich inzetten voor de bescherming van het werelderfgoed en/of meer duurzaamheid in het Waddengebied. Inhoudelijk lag de focus op het inventariseren van bestaande mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en op mogelijkheden om mensen voor vrijwilligerswerk te motiveren.

Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).

De werkpakketten

Zu Duurzaam eventmanagement wechseln
Duurzaam eventmanagement

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval.

Zu Vermindering van lichtvervuiling wechseln
Vermindering van lichtvervuiling

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, door het delen van goede Nederlandse oplossingen met Duitsland.

Zu Combineren van natuur en cultuur wechseln
Combineren van natuur en cultuur

Combineren van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Zu Barrièrevrije Waddenzeeregio wechseln
Frau fährt mit dem Strandmobil über den Strand von Langeoog

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep.

Zu Typisch Waddenzee wechseln
Typisch Waddenzee

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Zu Burgerparticipatie wechseln
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Zu Projectcommunicatie en public relations wechseln
Projectcommunicatie en public relations

Projectcommunicatie en public relations

Het werkpakket bevat alle informatie over externe communicatie. Hier vindt u actuele persberichten, informatie over het kick-off evenement en actuele nieuwsbrieven.

Zu Duurzame mobiliteit wechseln
Blick aus der Inselbahn auf Wangerooge

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Zu Smart Waddenzee wechseln
Smart Waddenzee

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.