Hauptinhalt der Seite anspringen
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Burgerparticipatie

Inhoud van het takenpakket

Al meer dan een generatie lang is de Waddenzee beschermd gebied. Het feit dat UNESCO de Waddenzee als werelderfgoed heeft erkend, onderstreept het internationale belang ervan. Bescherming van dit unieke natuurgebied is alleen mogelijk als er een breed maatschappelijk draagvlak voor bestaat. De maatregelen uit het eerste ‘Wadden-Agenda’-project hebben duidelijk gemaakt dat er bij de lokale bevolking en bij bezoekers belangstelling bestaat om zich in te zetten voor de bescherming van de Waddenzee, mits men zich bewust is of wordt gemaakt van de bijzondere waarde van natuur en landschap. Het doel van dit takenpakket is om het bewustzijn van en het engagement voor het werelderfgoed en de bescherming ervan bij de lokale bevolking en bij bezoekers in het projectgebied te stimuleren en te versterken door middel van speciale acties.

Projectcoördinator

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven, Duitsland
Tel +49 (0) 44 21 / 911 0
E-Mailpoststelle(at)nlpv-wattenmeeer.niedersachsen.de
Internet www.nationalpark-wattenmeer.de

 

Stand van zaken burgerparticipatie

In eerste instantie is geïnventariseerd welke vormen van burgerparticipatie er al zijn. Hierbij is niet alleen gekeken naar de mogelijke doelgroepen (bijv. lokale bevolking, bezoekers, jongeren) en de mate van engagement (bijv. beschikbare tijd, benodigde kennis), maar ook naar de reactie op bestaande participatiemogelijkheden. Daarnaast is contact opgenomen met vrijwilligersnetwerken. Beide dienen als voorbereiding op workshops die in 2020 zullen plaatsvinden. Het is de bedoeling om tijdens deze workshops nieuwe activiteiten te ontwikkelen, bestaande te optimaliseren en deelnemers beter met elkaar te verbinden.

Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).

De takenpakketten

Zu Duurzaam eventmanagement wechseln
Duurzaam eventmanagement

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval.

Zu Vermindering van lichtvervuiling wechseln
Vermindering van lichtvervuiling

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, door het delen van goede Nederlandse oplossingen met Duitsland.

Zu Combineren van natuur en cultuur wechseln
Combineren van natuur en cultuur

Combineren van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Zu Barrièrevrije Waddenzeeregio wechseln
Barrièrevrije Waddenzeeregio

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep.

Zu Typisch Waddenzee wechseln
Typisch Waddenzee

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Zu Burgerparticipatie wechseln
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Zu Projectcommunicatie en public relations wechseln
Projectcommunicatie en public relations

Projectcommunicatie en public relations

Het werkpakket bevat alle informatie over externe communicatie. Hier vindt u actuele persberichten, informatie over het kick-off evenement en actuele nieuwsbrieven.

Zu Duurzame mobiliteit wechseln
Blick aus der Inselbahn auf Wangerooge

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Zu Smart Waddenzee wechseln
Smart Waddenzee

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.