Hauptinhalt der Seite anspringen
Duurzaam eventmanagement
Duurzaam eventmanagement

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Duurzaam eventmanagement

Inhoud van het werkpakket

De Waddenzee en de eilanden voor de kust van Nedersaksen en Nederland zijn niet alleen een uniek natuurgebied. Voor veel mensen is het ook een recreatiegebied. Evenementen in en rond het strand en de havens – ook buiten het bijzondere natuurgebied – hebben echter invloed op de flora en fauna van de Waddenzee. Talloze evenementen in het natuurgebied en in het kader van het eerste 'Wadden-Agenda'-project hebben duidelijk gemaakt dat veel organisatoren zich nog niet bewust zijn van milieukwesties als het verminderen van afval, het afzien van wegwerpservies of het aanbieden van alternatieve mogelijkheden. Daarom moet dit punt steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Om evenementen in en aan de rand van de werelderfgoedregio niet volledig te hoeven afwijzen, worden in het kader van ‘Wadden-Agenda 2.0’ perspectieven en mogelijkheden ontwikkeld voor het houden van duurzame evenementen.

 

Projectcoördinator

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven, Duitsland
Tel +49 (0) 44 21 / 911 0
E-Mailpoststelle(at)nlpv-wattenmeeer.niedersachsen.de
Internet www.nationalpark-wattenmeer.de

 

Stand van zaken duurzame evenementen in het Waddengebied

Om de inhoud van de checklist af te stemmen op de praktijk, zijn in het voorjaar van 2020 gesprekken gevoerd met Duitse en Nederlandse bedrijven uit de evenementenbranche die bij de organisatie van evenementen al bijzonder duurzaam te werk gaan. Om de uitkomst van deze gesprekken in een breder spectrum te plaatsen, hebben Duitse projectpartners samen met wetenschappers een online-enquête opgesteld en gehouden onder organisatoren van evenementen in de regio. In Nederland zijn telefonische interviews gehouden met event-organisatoren. Deze inventarisaties en de inschattingen van de organisatoren vormden voor de projectpartners de uitgangsbasis voor het opstellen van de checklist.

Workshops

In het voorjaar van 2020 vindt in Duitsland en in Nederland overleg plaats met organisatoren. Doel van deze gesprekken is het uitwisselen van ervaringen, op basis waarvan een checklist wordt samengesteld voor het organiseren van duurzame evenementen in de Waddenzeeregio. Gesproken wordt met organisatoren die al veel aandacht voor duurzaamheid hebben, waaronder het WATT EN SCHLICK-festival, het Wattwanderzentrum Ostfriesland, het OEROL-festival en het Psy-fi festival. Op basis van deze gesprekken zullen in de loop van het jaar workshops plaatsvinden met regionale organisatoren. Tijdens deze workshops worden onderwerpen nader uitgewerkt en criteria voor de checklist ontwikkeld. Hiervoor worden alle bedrijven en organisaties benaderd die belangstelling hebben voor duurzame events.

De Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA) ondersteunt de Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer bij het samenstellen van deze checklist voor duurzame evenementen in de Waddenzeeregio. Als lid van het netwerk Green Events Hamburg heeft de NNA hier veel ervaring mee.

 

Online-Workshop planning van evenementen

In het najaar van 2020 vond een grensoverschrijdende online-workshop plaats, die in eerste instantie bedoeld was voor deelnemers aan de online-enquête. Het eerste concept van de checklist, de resultaten van de online-enquête (D) en de telefonische interviews (NL) en best practice-voorbeelden uit Nederland en Duitsland werden gepresenteerd en besproken. Het doel was niet alleen om kennis te delen, maar ook om gezamenlijk te werken aan het aanscherpen van de checklist met het oog op de praktische toepassing ervan.

Al deze informatie is verwerkt in de definitieve versie van de checklist. Deze zal begin 2021 beschikbaar zijn voor organisatoren van evenementen in het Waddengebied en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de planning van evenementen.

Wij willen de resultaten van de workshop graag met u delen.

1) Presentatie van de huidige status van de Checklist Duurzame Evenementen en de resultaten van de enquête en interviews in het Waddenzeegebied.

2) Resultaat van de interactieve vraag- en antwoordsessie

3) Casestudy: Festival Into the Great Wide Open

4) Casestudie: Markt voor biologische levensmiddelen

5) Innofest

6) Lezing Innofest

7) Lecture Into the Great Wide Open - biologische voedingsmarkt

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de Wadden Sea National Park Authority van Nedersaksen, contactpersoon Katrin Kirfel, die de coördinator van dit werkpakket is.

De werkpakketten


Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).