Projectcommunicatie
Projectcommunicatie

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Kick-off evenement op 15 mei 2019

De kick-off van het grensoverschrijdende INTERREG V A-project "Wadden-Agenda 2.0" vond plaats op 15 mei 2019 in Bad Neuschanz, Nederland. De circa 60 deelnemers uit de toeristische en natuurbeschermingssector informeerden zich over de verschillende werkpakketten van de Waddenzee Agenda 2.0 tot 2022, waaronder de bestrijding van plastic afval, het terugdringen van lichtvervuiling, barrièrevrije toegang tot de Waddenzee en nieuwe 'slimmere' toespraken van jongere doelgroepen. In het kader van verschillende workshops kregen de deelnemers de gelegenheid om hun eigen ideeën en impulsen in te brengen voor de geplande projectactiviteiten in de komende drie jaar. Alle werkpakketten hebben tot doel duurzaam toerisme op de UNESCO-werelderfgoedlocatie Waddenzee te bevorderen en bij te dragen aan het behoud en de bescherming van deze unieke natuurlijke omgeving.

Wadden-Agenda: nieuwe fotokubussen van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee

Vanaf nu promoten de zes projectpartners van het Nederlands-Duitse INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’ het UNESCO-werelderfgoed met nieuwe fotokubussen. Deze kubussen zijn voorzien van karakteristieke foto’s van de Waddenzee en worden zowel binnen als buiten de regio gebruikt tijdens evenementen, beurzen en workshops. Het doel van de ‘Wadden-Agenda’-projectgroep is het bevorderen van duurzaam toerisme en het verminderen van milieubelastingen in UNESCO-werelderfgoed Waddenzee. De fotokubussen vestigen de aandacht op het unieke en tegelijkertijd bijzonder kwetsbare karakter van dit leefgebied. Tijdens de Nederlandse Landelijke Kustdag in Friesland zijn ze voor het eerst gebruikt. 

“De ‘Wadden-Agenda’ geeft veel nieuwe impulsen voor grensoverschrijdende samenwerking. Bij het beschermen en beleven van dit unieke natuurgebied zitten we op één lijn.  Dat geldt ook voor het ontwikkelen van de nieuwe fotokubussen – een fantastisch project dat we als projectpartners samen hebben aangepakt”, vertelt Imke Wemken, directeur bij Ostfriesland Tourismus GmbH, leadpartner van ‘Wadden-Agenda’.

Wadden-Agenda 2.0: content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’ vestigt aandacht op uniek karakter van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten zand-slikwaddensysteem ter wereld. Hier vinden dynamische processen plaats in een grotendeels ongestoorde natuurlijke toestand. De Waddenzee strekt zich over een lengte van meer dan 500 kilometer uit langs de kust van drie landen: Denemarken, Duitsland en Nederland. In 2009 werd de Waddenzee vanwege zijn wereldwijd bijzondere geologische en ecologische betekenis opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst. Met de content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’ krijgt dit unieke natuurgebied nu ook online een gezicht. Centrale figuur in de zeven korte video’s, die in Duitsland en in Nederland zijn opgenomen, is wadgids Gerke Enno Ennen. Het doel van de campagne is om de fascinatie bij de toeschouwer voor dit natuurgebied te vergroten en tegelijkertijd meer bewustzijn te creëren voor de bijzondere kwetsbaarheid ervan. De social-media-campagne wordt door de zes projectpartners grensoverschrijdend gepromoot.

Content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’

De Waddenzee is wereldwijd uniek en onvervangbaar. Nergens anders op aarde bestaat er een zo divers kustgebied van deze omvang, dat permanent wordt gevormd door wind en water. Het doel van de grensoverschrijdende ‘Wadden-Agenda’-projectgroep is het behouden en beschermen van de Waddenzee en het stimuleren van duurzaam toerisme in het werelderfgoed. De content-marketing-campagne is onderdeel van dit project. De videoserie verwijst naar de zeven wereldwonderen en daarmee naar het unieke karakter van het Waddengebied. Elk van de zeven afleveringen is gewijd aan een bijzonder aspect van de Waddenzee. Het doel van de campagne is om de fascinatie bij de toeschouwer voor het natuurgebied te vergroten en tegelijkertijd meer bewustzijn te creëren voor de bijzondere kwetsbaarheid ervan. Centrale figuur in de zeven korte video’s, die in Duitsland en in Nederland zijn opgenomen, is wadgids Gerke Enno Ennen. De ‘Zeven Wadwonderen’ worden grensoverschrijdend gepromoot via de social-media-kanalen Facebook en Instagram en via het videoportal YouTube van VisitWadden, Die Nordsee GmbH en Ostfriesland Tourismus GmbH.

Pressearchiv

Persbericht Kick-off Event 15 mei 2019
Persbericht nieuwe fotokubussen van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee
Persbericht content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’

Bevordering

Het project "Waddenagenda" wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems-Dollart-Regio (EDR).

Overzicht van de takenpakketten

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval in het kader van de nieuwe Europese strategie voor plastic.

Duurzaam eventmanagement

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Burgerparticipatie

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, met name het delen van goede Nederlandse oplossingen met de Duitse zijde.

Vermindering van lichtvervuiling

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Meer lezen

Typisch Waddenzee

Verbinding van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Verbinding van natuur en cultuur

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.

Smart Waddenzee

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep, met name het delen van goede Duitse oplossingen met de Nederlandse zijde.

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Duurzame mobiliteit

Projectcommunicatie

Het werkpakket bevat alle informatie over externe communicatie. Hier vindt u actuele persberichten, informatie over het kick-off evenement en actuele nieuwsbrieven.

Meer lezen

Projectcommunicatie

Wadden-Agenda

Doel van het project is het grensoverschrijdend ontwikkelen en realiseren van een nieuw, duurzaam toerisme dat gericht is op het behouden en beschermen van het ecosysteem Waddenzee.

Tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2019 hebben de projectpartners gezamenlijk gewerkt aan het grensoverschrijdend coördineren en realiseren van vier werkpakketten:

(1) Stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee;

(2) Kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee;

(3) Combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee;

(4) Communicatie van het aanbod in de regio en daarbuiten.

Hier vindt u meer informatie en een overzicht van de centrale projectresultaten.