Hauptinhalt der Seite anspringen
Verbinding van natuur en cultuur
Verbinding van natuur en cultuur

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Verbinding van natuur en cultuur

Inhoud van het takenpakket

Deze maatregel is gericht op het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen culturele organisaties en kleine en middelgrote bedrijven in het projectgebied. Op deze manier moet een nieuwe verbinding van cultuur met natuur tot stand komen, zodat ook cultuurliefhebbers makkelijker toegang krijgen tot het werelderfgoed.

 

Projectcoördinator

Stichting Merk Frylsân

Zudergrachtswal 2
8933 AD Leeuwarden, Nederland
Tel +31 (0) 58 233 0740
E-Mailinfo(at)merkfryslan.nl
Internet www.friesland.nl

 

Workshop

Tijdens het Symposium van Visit Wadden op 4 april 2019 vond een workshop plaats over het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project. Hierbij stond het takenpakket ‘Verbinding van natuur en cultuur’ centraal. Aan de workshop namen 37 ondernemers en toeristische dienstverleners deel. Elf van hen waren meteen geïnteresseerd in medewerking aan dit takenpakket. Ook het takenpakket ‘Barrièrevrije Waddenzeeregio’ kwam ter sprake. De resultaten van het symposium vormden de basis voor de verdere uitwerking en planning van maatregelen binnen dit takenpakket.

Dag van het Wad 2019

In 2019 stond de Waddenzee 10 jaar op de lijst van UNESCO-werelderfgoederen. In samenwerking met het initiatief Doe eens Wad werd op verschillende locaties langs de Nederlandse Waddenkust (Kornwerderzand, Wierum, Lauwersoog en Terschelling) gezongen voor de jarige Waddenzee. Na het samen zingen van ‘Lang zal ze leven ...’ was er een opruimactie op de dijken en de zandbank bij Wierum (Engelmansplaat). Afval kon in plasticvrije jute jutzakjes worden gestopt, die de deelnemers na afloop mee naar huis konden nemen.

Om ook tijdens het verjaardagsfeest de aandacht te vestigen op milieuvervuiling, werd samen met dichteres Gerda Posthumus een banner ontworpen met een gedicht over het containerongeluk van de MSC Zoe in januari 2019. De banners werden tijdens de Dag van het Wad op drie hotspots opgehangen. Nog regelmatig worden er plastic en andere voorwerpen van het containerschip aangespoeld. De actie moet het bewustzijn vergroten voor de gevolgen van het ongeluk voor het milieu op lange termijn en duidelijk maken dat de inzet van mensen voor het milieu nodig blijft. 

Ondernemers- en cultuurcafé

Het Ondernemers- en cultuurcafé is opgericht met als doel routes, arrangementen, projecten en evenementen te ontwikkelen in samenwerking met bedrijven en regiomarketingorganisaties. Op deze manier moet in de Waddenregio een aantrekkelijk en levendig cultureel programma ontstaan.

Het eerste Ondernemers- en cultuurcafé vond plaats op 27 november 2019 in Holwerd. In totaal 33 lokale ondernemers en studenten van de NHL Stenden (studierichting Leisure and Events) namen eraan deel. In groepsverband ontwierpen ze leuke en zinvolle wandel- of fietsroutes in hun regio. Hierbij werden bestaande routes aangevuld en verfraaid door ze bijvoorbeeld te voeren langs bezienswaardigheden en aantrekkelijke rustpunten, maar ook door het ontwikkelen van arrangementen. In het tweede deel van de avond ontwikkelden de deelnemers ideeën voor de Dag van het Wad/Welterbe-Geburtstag. Het resultaat van het Ondernemers- en cultuurcafé: 20 concrete ideeën voor evenementen.

Momenteel wordt een route nader uitgewerkt en binnenkort tijdens een vervolgworkshop gepresenteerd. Op de Dag van het Wad/Tag des Wattenmeeres worden de ontwikkelde routes, arrangementen, projecten en evenementen getest of ze geschikt zijn om op de markt gebracht te worden.

In Nederland staan in samenwerking met regiomarketingmanagers verdere Ondernemers- en cultuurcafés gepland. Ook aan Duitse kant zullen er in 2020 dergelijke cafés worden georganiseerd.

 

Dag van het Wad 2020

Als gevolg van de Corona-crisis vonden de verjaardagsfeesten van het werelderfgoed plaats in een andere omgeving. Om de gasten en de lokale bevolking in staat te stellen de verjaardag van het Werelderfgoed thuis te beleven, is er een aanlegpagina (www.welterbegeburtstag.de) gemaakt met uitgebreide informatie over de Waddenzee. De lokale bevolking kreeg op zeven verschillende locaties wadlopen aangeboden om hen te enthousiasmeren voor de unieke natuurlijke omgeving voor hun deur. Daarnaast is er een grensoverschrijdende video geproduceerd voor de Werelderfgoedverjaardag met scènes uit de Duits-Nederlandse Waddenzee. De spreker drukt zijn liefde voor de Waddenzee uit in een gedicht dat voor de Waddenagenda is geschreven. Dit gedicht is in samenwerking met het Oost-Friese Landschap vanuit het Nederlands naar het Duits vertaald en bewerkt.

Bekijk de video

Zomercampagne #wadbijzonder

Van 30 juli tot eind september 2020 is de zomercampagne #wattbesünners - Ein Sommer am Wattenmeer van start gegaan. De campagne nodigde de lokale bevolking en de gasten uit om hun beste foto's van hun zomer in de Waddenzee te delen onder de hashtag #wattbesünners (op de Nederlandse site #wadbijzonder) met anderen in sociale media zoals Facebook en Instagram. Bij toeristische attracties en bezoekersfaciliteiten in het Waddenzeegebied vestigden gele borden met de woorden #wattbesünners (op de Nederlandse site #wadbijzonder) de aandacht op de campagne. Op deze locaties waren extra gele fotolijsten beschikbaar. Het doel van de campagne was om de aandacht te vestigen op mooie en onbekende plaatsen of ervaringen in het UNESCO-wereldnatuurerfgoedgebied Waddenzee en zo de aandacht te vestigen op het unieke karakter van dit natuurgebied.

Route Ronde Holwerd in Friesland (NL)

Merk Fryslân organiseerde pre-corona in 2019 en 2020 twee Cultuurcafés voor lokale betrokkenen om een route in Noardeast-Fryslân te ontwikkelen waarbij de toerist en inwoners van Fryslân echt het gebied leren kennen. Dit leidde tot een route met onderweg bijzondere verhalen en het kennismaken met lokale ondernemers en kleinschalig aanbod van cultuur en natuur. Zo gaat de route onder meer langs de kust van Waddenzee Werelderfgoed, Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum, Waddenbelevingscentrum De Noordhoren en Ambachtelijke Textieldrukkerij De Kleine Lijn.


Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân: ‘Wij vinden het belangrijk projecten als Holwerd aan Zee te steunen. We doen dit met het ontwikkelen van dit soort routes en door te bedenken welk aanbod met het oog op Holwerd aan Zee er in de toekomst kan zijn.’ Jan Zijlstra namens stichting Holwerd aan Zee reageert: ‘Deze coproductie is een mooi voorbeeld van de spin-off van het project Holwerd aan Zee. Belangrijk ook voor de beleefbaarheid van het gebied en de transitie van de Waddenkust tot een toeristische bestemming.’ Dit is de eerste route van Merk Fryslân die op deze manier tot stand is gekomen. De bedoeling is dat er eind 2021 minimaal zes routes voor het Waddengebied zijn ontwikkeld. Lokale ondernemers, onderwijs, bewoners, cultuur- en natuurorganisaties blijven hierbij betrokken, zij kennen het gebied tenslotte op hun duimpje.

Verkrijgbaarheid route De route is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Verspreiding wordt door de lokale stakeholders zelf verzorgd en vindt plaats via diverse toeristische punten en recreatieondernemers. Daarnaast is de route online (GPX) beschikbaar op Friesland.nl, VisitWadden.nl en de Duitse grensoverschrijdende tool Grenzelos-aktiv.de. Ook wordt de route getipt als ‘Coronaproof’ route.

Naar de Route

Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).

De takenpakketten

Zu Duurzaam eventmanagement wechseln
Duurzaam eventmanagement

Duurzaam eventmanagement

Verminderen van de belasting voor het milieu ten gevolge van toeristische evenementen in de Waddenzeeregio in het bijzondere het reduceren van plastic afval.

Zu Vermindering van lichtvervuiling wechseln
Vermindering van lichtvervuiling

Vermindering van lichtvervuiling

Stimuleren van het bewustzijn van en verminderen van de lichtvervuiling in de Waddenzeeregio, door het delen van goede Nederlandse oplossingen met Duitsland.

Zu Combineren van natuur en cultuur wechseln
Combineren van natuur en cultuur

Combineren van natuur en cultuur

Ontwikkelen en testen van innovatieve concepten om bij cultuurliefhebbers de affiniteit met natuur te verhogen en bij natuurliefhebbers de affiniteit met cultuur (uit de regio).

Zu Barrièrevrije Waddenzeeregio wechseln
Barrièrevrije Waddenzeeregio

Barrièrevrije Waddenzeeregio

Stimuleren van het bewustzijn van de behoeften van mensen met een beperking en creëren van nieuwe toegangsmogelijkheden tot de Waddenzee voor deze doelgroep.

Zu Typisch Waddenzee wechseln
Typisch Waddenzee

Typisch Waddenzee

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende Waddenzee-identiteit door authentieke belevenisvormen, met name door het ontwikkelen van een 'style-guide' voor de Waddenzeeregio.

Zu Burgerparticipatie wechseln
Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Actieve natuur- en milieubescherming door nieuwe vormen voor het mobiliseren van toeristen en de lokale bevolking voor het werelderfgoed Waddenzee.

Zu Projectcommunicatie en public relations wechseln
Projectcommunicatie en public relations

Projectcommunicatie en public relations

Het werkpakket bevat alle informatie over externe communicatie. Hier vindt u actuele persberichten, informatie over het kick-off evenement en actuele nieuwsbrieven.

Zu Duurzame mobiliteit wechseln
Blick aus der Inselbahn auf Wangerooge

Duurzame mobiliteit

Onderzoek doen naar en ontwikkelen van duurzaam vervoer voor toeristen in de Waddenzeeregio in samenwerking met externe partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Zu Smart Waddenzee wechseln
Smart Waddenzee

Smart Waddenzee

Ontsluiten van de Waddenzee en zijn bijzondere waarde met behulp van nieuwe, digitale 'smart' toepassingen om met name bij jonge doelgroepen belangstelling te wekken voor het werelderfgoed Waddenzee.