Hauptinhalt der Seite anspringen
Verbinding van natuur en cultuur
Verbinding van natuur en cultuur

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Verbinding van natuur en cultuur

Inhoud van het werkpakket

Deze maatregel is gericht op het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen culturele organisaties en kleine en middelgrote bedrijven in het projectgebied. Op deze manier moet een nieuwe verbinding van cultuur met natuur tot stand komen, zodat ook cultuurliefhebbers makkelijker toegang krijgen tot het werelderfgoed.

 

Projectcoördinator

Stichting Merk Frylsân

Zudergrachtswal 2
8933 AD Leeuwarden, Nederland
Tel +31 (0) 58 233 0740
E-Mailinfo(at)merkfryslan.nl
Internet www.friesland.nl

 

Dag van het Wad 2019

In 2019 stond de Waddenzee 10 jaar op de lijst van UNESCO-werelderfgoederen. In samenwerking met het initiatief Doe eens Wad werd op verschillende locaties langs de Nederlandse Waddenkust (Kornwerderzand, Wierum, Lauwersoog en Terschelling) gezongen voor de jarige Waddenzee. Na het samen zingen van ‘Lang zal ze leven ...’ was er een opruimactie op de dijken en de zandbank bij Wierum (Engelmansplaat). Afval kon in plasticvrije jute jutzakjes worden gestopt, die de deelnemers na afloop mee naar huis konden nemen.

Om ook tijdens het verjaardagsfeest de aandacht te vestigen op milieuvervuiling, werd samen met dichteres Gerda Posthumus een banner ontworpen met een gedicht over het containerongeluk van de MSC Zoe in januari 2019. De banners werden tijdens de Dag van het Wad op drie hotspots opgehangen. Nog regelmatig worden er plastic en andere voorwerpen van het containerschip aangespoeld. De actie moet het bewustzijn vergroten voor de gevolgen van het ongeluk voor het milieu op lange termijn en duidelijk maken dat de inzet van mensen voor het milieu nodig blijft. 

Zomercampagne #wadbijzonder en #wattbesünners

Vanwege corona kon de viering van de Dag van het Wad/Welterbe-Geburtstag helaas niet plaatsvinden. Als alternatief is er een grensoverschrijdende video gemaakt met beelden van de Nederlands-Duitse Waddenzee. De spreker drukt zijn liefde voor de Waddenzee uit in een gedicht, dat speciaal is geschreven voor ‘Wadden-Agenda 2.0’. In samenwerking met Ostfriesische Landschaft werd dit uit het Nederlands naar het Duits vertaald en aangepast. De tweetalige video is beschikbaar gesteld aan alle toeristische dienstverleners ter publicatie op hun social-mediakanalen. Op 27 juni 2020 hebben alle projectpartners de video gepost op hun social-mediakanalen. Verder is hij geplaatst op de landingpage https://www.welterbegeburtstag.de/ en op www.visitwadden.nl/voeljevrij. Daarnaast werd in samenwerking met VisitWadden de grensoverschrijdende zomercampagne #wadbijzonder of #wattbesünners gelanceerd, die liep van juli t/m september 2020. Met deze campagne is het unieke en fascinerende karakter van het Waddengebied onder de aandacht gebracht van bezoekers en lokale bevolking. Tegelijkertijd werd via een landingpage (www.wattenmeer-entdecken.de) de aandacht gevestigd op de grote verscheidenheid aan recreatiemogelijkheden in het projectgebied.

Borden op prominente locaties en/of bij recreatieve en culturele voorzieningen in het Waddengebied brachten de campagne onder de aandacht. In Duitsland zijn 15 en in Nederland 17 borden geplaatst. Verder moedigde een wedstrijd bezoekers en lokale bevolking aan om de hashtags te verspreiden, die ook via social media (‘Insta-frames’) werden gepromoot. Met deze campagne werden voor het eerst zeer diverse toeristische dienstverleners aan beide kanten van de grens via een innovatief formaat met elkaar in contact gebracht. Hierdoor bracht de ‘Wadden Agenda 2.0’ zichzelf op verschillende locaties in het projectgebied onder de aandacht van bezoekers. Daarnaast gaf de maatregel positieve impulsen op het gebied van interne marketing en zorgde hij voor meer bekendheid van het project.

Workshop

Tijdens het Symposium van Visit Wadden op 4 april 2019 vond een workshop plaats over het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project. Hierbij stond het takenpakket ‘Verbinding van natuur en cultuur’ centraal. Aan de workshop namen 37 ondernemers en toeristische dienstverleners deel. Elf van hen waren meteen geïnteresseerd in medewerking aan dit takenpakket. Ook het takenpakket ‘Barrièrevrije Waddenzeeregio’ kwam ter sprake. De resultaten van het symposium vormden de basis voor de verdere uitwerking en planning van maatregelen binnen dit takenpakket.

Ondernemers- en cultuurcafé

Het Ondernemers- en cultuurcafé is opgericht met als doel routes, arrangementen, projecten en evenementen te ontwikkelen in samenwerking met bedrijven en regiomarketingorganisaties. Op deze manier moet in de Waddenregio een aantrekkelijk en levendig cultureel programma ontstaan.

Het eerste Ondernemers- en cultuurcafé vond plaats op 27 november 2019 in Holwerd. In totaal 33 lokale ondernemers en studenten van de NHL Stenden (studierichting Leisure and Events) namen eraan deel. In groepsverband ontwierpen ze leuke en zinvolle wandel- of fietsroutes in hun regio. Hierbij werden bestaande routes aangevuld en verfraaid door ze bijvoorbeeld te voeren langs bezienswaardigheden en aantrekkelijke rustpunten, maar ook door het ontwikkelen van arrangementen. In het tweede deel van de avond ontwikkelden de deelnemers ideeën voor de Dag van het Wad/Welterbe-Geburtstag. Het resultaat van het Ondernemers- en cultuurcafé: 20 concrete ideeën voor evenementen.

Momenteel wordt een route nader uitgewerkt en binnenkort tijdens een vervolgworkshop gepresenteerd. Op de Dag van het Wad/Tag des Wattenmeeres worden de ontwikkelde routes, arrangementen, projecten en evenementen getest of ze geschikt zijn om op de markt gebracht te worden.

In Nederland staan in samenwerking met regiomarketingmanagers verdere Ondernemers- en cultuurcafés gepland. Ook aan Duitse kant zullen er in 2020 dergelijke cafés worden georganiseerd.

 

Route Ronde Holwerd in Friesland (NL)

Merk Fryslân organiseerde pre-corona in 2019 en 2020 twee Cultuurcafés voor lokale betrokkenen om een route in Noardeast-Fryslân te ontwikkelen waarbij de toerist en inwoners van Fryslân echt het gebied leren kennen. Dit leidde tot een route met onderweg bijzondere verhalen en het kennismaken met lokale ondernemers en kleinschalig aanbod van cultuur en natuur. Zo gaat de route onder meer langs de kust van Waddenzee Werelderfgoed, Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum, Waddenbelevingscentrum De Noordhoren en Ambachtelijke Textieldrukkerij De Kleine Lijn.


Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân: ‘Wij vinden het belangrijk projecten als Holwerd aan Zee te steunen. We doen dit met het ontwikkelen van dit soort routes en door te bedenken welk aanbod met het oog op Holwerd aan Zee er in de toekomst kan zijn.’ Jan Zijlstra namens stichting Holwerd aan Zee reageert: ‘Deze coproductie is een mooi voorbeeld van de spin-off van het project Holwerd aan Zee. Belangrijk ook voor de beleefbaarheid van het gebied en de transitie van de Waddenkust tot een toeristische bestemming.’ Dit is de eerste route van Merk Fryslân die op deze manier tot stand is gekomen. De bedoeling is dat er eind 2021 minimaal zes routes voor het Waddengebied zijn ontwikkeld. Lokale ondernemers, onderwijs, bewoners, cultuur- en natuurorganisaties blijven hierbij betrokken, zij kennen het gebied tenslotte op hun duimpje.

Verkrijgbaarheid route De route is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Verspreiding wordt door de lokale stakeholders zelf verzorgd en vindt plaats via diverse toeristische punten en recreatieondernemers. Daarnaast is de route online (GPX) beschikbaar op Friesland.nl, VisitWadden.nl en de Duitse grensoverschrijdende tool Grenzelos-aktiv.de. Ook wordt de route getipt als ‘Coronaproof’ route.

Naar de Route

Ontwikkeling van fietsroutes

Samen met regiomanagers heeft Merk Fryslân verschillende fietsroutes in Nederland ontwikkeld, waarbij de bezienswaardigheden langs de route zijn geïntegreerd, onderbouwd met teksten. Vervolgens werden de routes afgestemd met ondernemers en toeristische organisaties, wat resulteerde in een voortdurende dialoog. De routes kunnen worden bekeken op de website van VisitWadden. Zodra de corona-situatie het toelaat en de horeca weer open mag, zullen de routes officieel worden geopend en gepromoot.

‘Dorpenroute’ en ‘Gastherenroute’

Het Waddengebied telt vele culinaire pareltjes. Fietsroutes zijn een uitgelezen mogelijkheid om ze beter in de schijnwerpers te plaatsen. Daarom zijn samen met nationaal park De Alde Feanen twee nieuwe fietsroutes uitgestippeld: de ‘Dorpenroute’ en de ‘Gastherenroute’. De routes zijn op 4 september 2020 officieel geopend tijdens het Fête de la Nature Festival in het bezoekerscentrum van nationaal park De Alde Feanen. Vanwege corona vond de opening slechts in kleine kring plaats.

Dorpenroute         Gastherenroute

‘Van hofstad naar wad’

Een nieuwe fietsroute verbindt de Friese hoofdstad Leeuwarden met de Waddenzee. Deze route voert fietsers langs historische gebouwen naar UNESCO-werelderfgoed Waddenzee.

Route

‘Archeologisch Wad’, deel 1 en 2

Deze route langs archeologische hoogtepunten, zoals de Fibula en het Zodenhuis, geeft fietsers inzicht in de geschiedenis van het Waddengebied. Aangezien de route in totaal 100 km lang is, is hij gesplitst in twee delen.

Deel 1          Deel 2

‘Culinaire Fietstocht Terschelling’

Deze fietsroute is ontwikkeld samen met een bewoner van Terschelling en leidt langs culinaire juweeltjes.  Ook verschillende ondernemers (restauranthouders, kleine dorpswinkels, VVV) waren bij de ontwikkeling betrokken.

Route

Micro-avonturen met Paulien

Micro-avonturen zijn kleine avonturen die iedereen in het dagelijks leven en in zijn omgeving kan beleven. Vanwege corona lag de focus op vakantie in eigen land. In Nederland is het idee ontstaan van een blog waarin de lokale bevolking kennis kan maken met avontuurlijke belevenissen in de eigen omgeving. Blogger Paulien van der Werp deed in haar blog ‘Een onvergetelijke roadtrip’ op bijzonder levendige manier verslag van haar driedaagse trip door Noordwest-Friesland. Het blog is in het Duits en in het Nederlands beschikbaar op de website van VisitWadden (https://www.visitwadden.nl/nl/verhalen/bundel/op-roadtrip-in-noordwest-friesland en is via onder andere de social-mediakanalen van VisitWadden gepromoot.

DIY Wadden excursiepakketten

De ‘Wadden Excursie-kits’ zijn pakketten met verschillende boekjes, een Wadgids en informatie over de Waddenzee. De Nederlandse projectpartners hebben 50 kits aangeschaft en gratis beschikbaar gesteld aan toeristische dienstverleners en het MKB om uit te delen aan gasten. De actie was een groot succes . Het is de bedoeling dat de kits in een aangepaste vorm ook in Duitsland worden verspreid.

Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).

De werkpakketten