Hauptinhalt der Seite anspringen
Projectcommunicatie
Projectcommunicatie

INTERREG V A-Project Wadden-Agenda 2.0

Projectcommunicatie en public relations

Inhoud van het werkpakket

In hoeverre maatregelen succes hebben, is in belangrijke mate afhankelijk van het feit of ze door het publiek worden geaccepteerd. Projectcommunicatie en public relations zijn dan ook een centraal takenpakket van de ‘Wadden-Agenda 2.0’. Daarbij gaat het niet alleen om communicatie met bezoekers en lokale bevolking, die sowieso direct betrokken zijn bij veel van de maatregelen en activiteiten. Tot de activiteiten van ‘Wadden-Agenda 2.0’ behoren ook diverse pr-acties, waaronder een multimediale visualisatie op een microsite en persberichten in diverse media en op verschillende websites.

 

Projectcoördinator

Ostfriesland Tourismus GmbH

Ledastraße 10
26789 Leer, Duitsland
Tel +49 (0) 491 / 91 96 96 60
E-Mailwattenmeer(at)ostfriesland.de
Internet www.ostfriesland.travel

 

Kick-off in Bad Nieuweschans

De startbijeenkomst van de ‘Wadden-Agenda 2.0’ vond plaats op 15 mei 2019 in Bad Nieuweschans. De doelstellingen en de verschillende takenpakketten van het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project werden daar gepresenteerd aan ongeveer 60 deelnemers uit het toerisme en van natuurbeschermingsorganisaties. Tijdens diverse workshops hadden de deelnemers de gelegenheid om eigen ideeën, voorstellen en initiatieven voor de geplande projectactiviteiten in te brengen.

Nieuwe fotokubussen van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee

Sinds 24 september 2019 maken de zes projectpartners met nieuwe fotokubussen promotie voor het UNESCO-werelderfgoed. Deze kubussen zijn voorzien van karakteristieke foto’s van de Waddenzee en worden zowel binnen als buiten de regio gebruikt tijdens evenementen, beurzen en workshops. De foto’s op de kubussen zijn zo gekozen dat ze de toeschouwers emotioneel raken. De fotokubussen vestigen de aandacht op het unieke en tegelijkertijd bijzonder kwetsbare karakter van dit natuurgebied. Tijdens de Nederlandse Landelijke Kustdag in de provincie Fryslân zijn ze voor het eerst gebruikt. 

‘Wadden-Agenda 2.0: content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’ vestigt aandacht op uniek karakter van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee

Leer, 14 oktober 2019 De Waddenzee is het grootste aaneengesloten zand-slikwaddensysteem ter wereld. Hier vinden dynamische processen plaats in een grotendeels ongestoorde natuurlijke toestand. De Waddenzee strekt zich over een lengte van meer dan 500 kilometer uit langs de kust van drie landen: Denemarken, Duitsland en Nederland. In 2009 werd de Waddenzee vanwege zijn wereldwijd bijzondere geologische en ecologische betekenis opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst. Met de content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’ krijgt dit unieke natuurgebied nu ook online een gezicht. Centrale figuur in de zeven korte video’s, die in Duitsland en in Nederland zijn opgenomen, is wadgids Gerke Enno Ennen. Het doel van de campagne is om de fascinatie bij de toeschouwer voor dit natuurgebied te vergroten en tegelijkertijd meer bewustzijn te creëren voor de bijzondere kwetsbaarheid ervan. De social-media-campagne wordt door de zes projectpartners grensoverschrijdend gepromoot.

Content-marketing-campagne ‘Zeven Wadwonderen’

De Waddenzee is wereldwijd uniek en onvervangbaar. Nergens anders op aarde bestaat er een zo divers kustgebied van deze omvang, dat permanent wordt gevormd door wind en water. Het doel van de grensoverschrijdende ‘Wadden-Agenda’-projectgroep is het behouden en beschermen van de Waddenzee en het stimuleren van duurzaam toerisme in het werelderfgoed. De content-marketing-campagne is onderdeel van dit project. De videoserie verwijst naar de zeven wereldwonderen en daarmee naar het unieke karakter van het Waddengebied. Elk van de zeven afleveringen is gewijd aan een bijzonder aspect van de Waddenzee. Het doel van de campagne is om de fascinatie bij de toeschouwer voor het natuurgebied te vergroten en tegelijkertijd meer bewustzijn te creëren voor de bijzondere kwetsbaarheid ervan. Centrale figuur in de zeven korte video’s, die in Duitsland en in Nederland zijn opgenomen, is wadgids Gerke Enno Ennen. De ‘Zeven Wadwonderen’ worden grensoverschrijdend gepromoot via de social-media-kanalen Facebook en Instagram en via het videoportal YouTube van VisitWadden, Die Nordsee GmbH en Ostfriesland Tourismus GmbH.

Zeven Wadwonderen

 

Promotiedagen in Groningen

Tijdens de Promotiedagen op 5 en 6 november 2019 in Groningen heeft het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project zich voor het eerst gepresenteerd met een grensoverschrijdende gezamenlijke stand op het No(o)rd-Plein. De Promotiedagen vormen een van de grootste zakelijke beurzen in Nederland waar bezoekers uit het bedrijfsleven, maar ook uit wetenschap, politiek en bestuur komen om te netwerken.

Op het No(o)rd Plein waren bedrijven en organisaties uit de Eems-Dollard-regio, Oldenburg, Ostfriesland en van het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project aanwezig. Het gezamenlijke optreden had een positief effect op de zichtbaarheid van de deelnemende organisaties. Op de beursvloer was een royale plek ingeruimd voor gezamenlijke activiteiten. Diverse standhouders hielden een korte presentatie over hun project. Daarnaast maakten ze van de gelegenheid gebruik om uitgebreid te netwerken, grensoverschrijdende ervaringen uit te wisselen, hun activiteiten en diensten onder de aandacht te brengen en in contact te komen met strategisch belangrijke bedrijven.

Nieuwe game-app van Wadden-Agenda 2.0 over het voorkomen van afval

De projectgroep van het Nederlands-Duitse INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda 2.0’ heeft de game-app ‘Watten Games’ uitgebracht. Bij deze app draait alles om het voorkomen van afval in de Waddenzee. Het doel van de twee spelletjes in de app is om de zee en de zeebewoners te redden van vervuiling. Scholekster ‘Austin’ leidt de spelers door de spelletjes. Hij vertelt over de problemen die de plastic soep veroorzaakt aan de kust en in zee en over de schadelijke invloed van plastic op de natuur en de dieren. Deze app is vooral gericht op kinderen en jongeren. Op speelse wijze worden ze bewust gemaakt van de problemen die ontstaan als er afval terechtkomt in UNESCO-werelderfgoed de Waddenzee. De game-app is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Hij kan gratis worden gedownload vanuit de App-Store en de Play-Store.

Meer informatie

WaddenAgenda 2.0 beleefroute ‘Rondje Holwerd’ officieel overhandigd

BLIJE - De eerste fietsroute, ontwikkeld vanuit het project WaddenAgenda 2.0 is een feit. De route ‘Rondje Holwerd’ is officieel door Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân, overhandigd aan Jelle Boerema, wethouder van Noardeast-Fryslân. De route kwam mede op initiatief van stichting Holwerd aan Zee tot stand in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en omwonenden uit het gebied.

Samen met ondernemers ontwikkeld

Merk Fryslân organiseerde pre-corona in 2019 en 2020 twee Cultuurcafés voor lokale betrokkenen om een route in Noardeast-Fryslân te ontwikkelen waarbij de toerist en inwoners van Fryslân echt het gebied leren kennen. Dit leidde tot een route met onderweg bijzondere verhalen en het kennismaken met lokale ondernemers en kleinschalig aanbod van cultuur en natuur. Zo gaat de route onder meer langs de kust van Waddenzee Werelderfgoed, Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum, Waddenbelevingscentrum De Noordhoren en Ambachtelijke Textieldrukkerij De Kleine Lijn.

Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân: ‘Wij vinden het belangrijk projecten als Holwerd aan Zee te steunen. We doen dit met het ontwikkelen van dit soort routes en door te bedenken welk aanbod met het oog op Holwerd aan Zee er in de toekomst kan zijn.’ Jan Zijlstra namens stichting Holwerd aan Zee reageert: ‘Deze coproductie is een mooi voorbeeld van de spin-off van het project Holwerd aan Zee. Belangrijk ook voor de beleefbaarheid van het gebied en de transitie van de Waddenkust tot een toeristische bestemming.’

Dit is de eerste route van Merk Fryslân die op deze manier tot stand is gekomen. De bedoeling is dat er eind 2021 minimaal zes routes voor het Waddengebied zijn ontwikkeld. Lokale ondernemers, onderwijs, bewoners, cultuur- en natuurorganisaties blijven hierbij betrokken, zij kennen het gebied tenslotte op hun duimpje.

Verkrijgbaarheid route De route is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Verspreiding wordt door de lokale stakeholders zelf verzorgd en vindt plaats via diverse toeristische punten en recreatieondernemers. Daarnaast is de route online (GPX) beschikbaar op Friesland.nl, VisitWadden.nl en de Duitse grensoverschrijdende tool Grenzelos-aktiv.de. Ook wordt de route getipt als ‘Coronaproof’ route.

Ontdek De Alde Feanen tijdens Fête de la Nature festival op de fiets!

Nationaal Park De Alde Feanen introduceert tijdens Fête de la Nature Festival twee bijzondere nieuwe fietsroutes; de zogenaamde Dorpen- en Gastherenroute. De routes leiden de fietser langs mooie plekken in National Park De Alde Feanen en omgeving. Zo dragen ze bij aan de spreiding van toeristen in het nationaal park en Friesland. De routes werden ontwikkeld in samenwerking met Merk Fryslân en Waddenagenda 2.0. Tijdens de aftrap van natuurfestival Fête de la Nature werden deze overhandigd aan Wethouders Felix van Beek van Gemeente Smallingerland en Gelbrig Hoekstra van Gemeente Tytsjerksteradiel.

Samenwerking zorgt voor kansen
Op 4, 5 en 6 september vinden er in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen verschillende gratis activiteiten plaats onder de vlag van het landelijke natuurfestival Fête de la Nature. Voorgaande jaren gebeurde dit in de vorm van groots opgezette activiteiten. Om het evenement dit jaar door te kunnen laten gaan, is ervoor gekozen in te zetten op voldoende spreiding van bezoekers. Daarom hebben destinatiemanagement organisatie Merk Fryslân en Nationaal Park De Alde Feanen, in het kader van project WaddenAgenda 2.0, de twee fietsroutes gecreëerd. “We zijn blij dat we, juist door in deze tijd mee te denken en samen te werken, evenementen als deze kunnen steunen.”, aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân. De nieuw routes zijn te vinden via www.visitwadden.nl/dorpenroute en www.visitwadden.nl/gastherenroute.


Fête de la Nature Tijdens het natuurfestival vinden er Corona-proof activiteiten plaats langs de routes. Zo is er de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een GPS-sloepentocht of om op pad gaan met een fotograaf die alles vertelt over natuurfotografie. Jannie Slot, Regiomarketeer van Nationaal Park De Alde Feanen, zegt hierover: ‘’Er is, met dank aan vele ondernemers en organisaties, gekozen voor unieke cultuur- en natuurroutes zodat we Corona-proof kunnen genieten dit weekend. Op deze afwisselende routes vind je gastheren die alles kunnen vertellen over het natuurgebied en bijzondere cultuurverhalen’’.

Promotiedagen in Groningen (online-beurs)

Op 5 november 2020 gaf ‘Wadden-Agenda 2.0’ acte de présence tijdens de Promotiedagen in Groningen. Vanwege corona vond deze grootste zakelijke beurs van Nederland online plaats. Beursdeelnemers konden virtuele gesprekken voeren met contactpersonen van ‘Wadden-Agenda 2.0’ en zich laten informeren over het project en mogelijke samenwerkingsvormen.

Samen op weg naar duurzame mobiliteit in de Waddenregio

LEEUWARDEN - In samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen (Wunderline) hebben Merk Fryslân en Marketing Groningen in het kader van het Interreg-project Wadden Agenda 2.0 een workshop over duurzame mobiliteit in de vrijetijdseconomie georganiseerd. Met deze workshop wil de projectgemeenschap een impuls geven aan duurzaam toerisme in het Friese en Groningse Waddengebied. Verschillende OV-experts en vervoerders uit het waddengebied van beide provincies waren hierbij aanwezig. Aanleiding voor de bijeenkomst was het, in 2020 opgeleverde, status quo onderzoek naar de mobiliteit in het Nederlandse en Duitse waddengebied.

Ketenmobiliteit
Tijdens de workshop bleek dat er al vele initiatieven genomen worden om de duurzaamheid van het bus en treinvervoer in de waddenregio te verbeteren die ook de vrijetijdseconomie ten goede komen. Informatievoorziening over de bereikbaarheid van toeristische bestemmingen en het kopen van kaartjes is voor buitenlandse gasten echter nog een uitdaging. Een grote kans werd gezien in het verbeteren van de aansluiting tussen fiets en het OV. Tijdens de online bijeenkomst is tevens gekeken welke ideeën op korte en lange termijn doorgevoerd kunnen worden om de duurzame mobiliteit in het waddengebied een nieuwe impuls te geven.
In Duitsland vond eind 2020 een soortgelijke workshop plaats. De uitwisseling van kennis tussen Duitsland en Nederland blijft voor de toekomst belangrijk.

De werkpakketten


Ondersteuning van de samenwerking met Europese fondsen

Het project ‘Wadden-Agenda’ is onderdeel van het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. Het wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling van de Duitse deelstaat Nedersaksen en de provincies Fryslân en Groningen. Het programmamanagement van de ‘Wadden-Agenda’ wordt verzorgd door de Eems-Dollard-regio (EDR).