Hauptinhalt der Seite anspringen
Öffnet das Mobile Menü

Verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze mobiele app Wunderline GO

Privacybeleid
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze app is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

(1) Bij het downloaden van de mobiele app wordt de vereiste informatie doorgegeven aan de App Store (voor Android-besturingssystemen: Play Store), d.w.z. met name gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden, betalingsinformatie en het individuele identificatienummer van het apparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat.

(2) Bij gebruik van de mobiele app verzamelen wij de hieronder beschreven persoonsgegevens om een comfortabel gebruik van de functies mogelijk te maken. Als u onze mobiele app wilt gebruiken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de functies van onze mobiele app te kunnen aanbieden en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

    IP-adres
    Datum en tijdstip van het verzoek
    Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
    Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
    Toegangsstatus/HTTP-statuscode
    Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
    Website waar het verzoek vandaan komt
    Browser
    Besturingssysteem en zijn interface
    Taal en versie van de browsersoftware

(3) Verder hebben wij uw apparaatidentificatie nodig, uniek nummer van het eindapparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uniek nummer van de netwerkabonnee (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), MAC-adres voor WLAN-gebruik, naam van uw mobiele eindapparaat.

(4) Verzameling van uw locatiegegevens

Ons aanbod omvat zogenaamde locatiegebaseerde diensten, waarmee wij u speciale aanbiedingen doen die zijn afgestemd op uw specifieke locatie. U kunt deze functies alleen gebruiken nadat u er via een pop-up mee hebt ingestemd dat wij gegevens in geanonimiseerde vorm mogen verzamelen ten behoeve van de dienstverlening. U kunt de functie op elk moment toestaan of herroepen in de instellingen van de app of uw besturingssysteem door de nodige parameters in te stellen in "Instellingen".

Uw locatie wordt na uw bevestiging regelmatig lokaal naar uw mobiele telefoon verzonden, waarbij wij alleen uw meest recent doorgegeven locatie gebruiken en de vorige locatieberichten wissen. Wanneer locatie-tracking actief is, toont uw smartphone de gegevensverwerking via een kompasicoontje in de bovenbalk.

(5) Gebruik van uw camera

Aan het begin van het gebruik van onze mobiele app, vragen wij u in een pop-up om toestemming om uw ingebouwde camera te gebruiken. Deze toegang is optioneel en vereist om bepaalde functies van de app te gebruiken. Als u toegang verleent, zal de mobiele app alleen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de specifieke functionaliteiten zoals hieronder beschreven:

Toegang tot de camera functie is alleen nodig als u Augmented Content (3D modellen in de App) wilt bekijken.

Deze toegang wordt op vrijwillige basis verleend, op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken in de systeeminstellingen van uw mobiele apparaat. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken als u geen toestemming geeft of intrekt.

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en gewist indien u de rechten om ze te gebruiken intrekt of indien ze niet langer nodig zijn om de diensten te verlenen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die verdere opslag vereisen.